• Nové

Remmers UV+ Lazura 5l

1 460,00 Kč
S DPH
Varianta
Počet
Poslední kus skladem

Remmers Dauerschutz - Lasur UV 5l (UV+ Lazura)

Dekorativní, středněvrstvá lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV-záření

Oblast použití

Vlastnosti

do exteriéru pro tvarově stálé dílce pro částečně tvarově stálé dílce pro tvarově nestálé dílce

na bázi rozpouštědel

 • Dřevo v exteriéru
 • Tvarově stálé dřevěné dílce: např. okna a dveře (včetně jejich vnitřních částí)
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
 • Konečný nátěr bez biocidů na impregnovaných dřevech: např. zahradní nábytek
 • Bezbarvý UV+ lze využít i jako obětovanou vrstvu u pigmenovaných variant pro stálosvětlé dřeviny
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 • Vysoká ochrana před UV zářením i pro světlé barevné odstíny a bezbarvý nátěr UV+
 • Odpuzuje špínu a je snadný na údržbu
 • Nelepivá (podle směrnice HO.03)
 • Dobrý rozliv
 • Neobsahuje biocidy & kobalt

Pracovní příprava

 • Požadavky na podklad

  Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

  Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

 • Přípravy

  Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

  Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

  Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

  Dřevo ve venkovním prostoru, které má být chráněné před hnilobou a zamodráním, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund*, Holzschutz-Creme* nebo HK-Lasur* (neplatí pro dřevo v interéru).

  Při nátěru dřeva pro venkovní prostředí v odstínu farblos UV+ je nezbytně nutná předchozí ochrana pomocí Holzschutz-Creme farblos*.

  Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

Zpracování

Štětec Před použitím zamíchejte Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C

 • Podmínky zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

Materiál dobře promíchejte.

Natřete.

Nanášejte ve směru vláken.

Zvlášť elegantní povrch dosáhnete pokud před posledním nátěrem plochu lehce obrousíte.

Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

Je možné nanést i třetí vrstvu pomocí Farblos UV+ , aby jste požadovaný barevný odstín zafixovali. (obětovaná vrstva, která se obnovuje v případě renovace).

Tento postup je možno použít i na plochách, které byly ošetřeny pomocí HK-Lasur* nebo Holzschutz-Creme*.

Na podkladech, které byly opatřeny bílým nátěrem, tento postup není účelný. (dochází zde k tmavnutí, žloutnutí vlivem vlastní barvy odstínu Farblos UV+).

Čelní dřevěné plochy je nutné, aby se zabránilo nasávání vody, několikrát natřít produktem v odpovídajícím barevném tónu.

Okna a venkovní dveře je nutné natírat třemi vrstvami.

Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Pokyny ke zpracování

Doba schnutí přetíratelný po 12 hod

Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.

S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

Po uschnutí je kompatibilní s plasty i živičnými materiály.

Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

Pokud se vyskytují mechanická poškození, zejména na bezbarvém nátěru, tak musí být neodkladně ošetřeny pomocí "Farblos UV+", aby zde nemohlo časem vzniknout nežádoucí zabarvení např. zamodráním.

Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte.

 • Sušení

  cca. 12 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

  Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

 • Ředění

  Připraven k aplikaci

Pracovní přístroje / čištění

Štětec / Váleček

Štětec (přírodní štětiny), váleček

Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističe na štětce.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost

Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

Spotřeba

cca 60 ml - 100 ml / m² na pracovní postup

1. nátěr: 100 ml/m² 2. nátěr: 60 ml/m²

Upozornění

Obecné pokyny

Pokyny k likvidaci

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

Bezpečnost / pravidla

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Charakteristické údaje výrobku

Při dodání

PojivoAlkydová pryskyřice
Hustota (20 °C)cca. 0,82 g/cm³
ZápachMírný zápach po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
Průtokový pohárek DIN 4Cca 11 s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Remmers
AAA1111KKZR
1 ks

Specifické reference

ean13
4004707017817